Blog

 • Home
 • budowa
 • IZOLACJA FUNDAMENTÓW TO PODSTAWA TWOJEGO DOMU
izolacja fundamentow

IZOLACJA FUNDAMENTÓW TO PODSTAWA TWOJEGO DOMU

Wykonanie fundamentów to pierwszy etap prac nad budową naszego domu. Warto zadbać już na początku, by wszystko było przemyślane i zrobione zgodnie ze sztuką budowlaną a nasz dom w przyszłości nie był narażony na wpływy wilgoci, wody czy ucieczkę ciepła. Późniejsze naprawy lub poprawa izolacji może być bardzo kosztowna lub wręcz niemożliwa.

Badanie geotechniczne – dlaczego się opłaca?

Fundament to podstawa każdej budowli mająca za zadnie unieść obciążenia całej budowli i przenieść je na grunt. Jakość jego wykonania zagwarantuje, że postawione na nim ściany nie będą pękały ani nie będą przesiąkały wodą gruntową. Kluczowy wpływ na jakość wykonania fundamentów będzie miało wykonanie badania geotechnicznego gruntu. Badanie takie da nam odpowiedź z jakim poziomem wód gruntowych mamy do czynienia oraz jak wygląda nośność gruntu.

Od rodzaju gruntu – czy jest on spoisty ( iły, gliny, łupki, skała) czy niespoisty (żwiry, pospółki, piaski) – zależeć będzie technologia jego wykonania. A może mamy do czynienia z gruntem nasypowym, którym często maskuje się wysypiska śmieci lub inne wady działki? Nadzór budowlany nie nakłada obowiązku wykonania tego rodzaju badań. Jeżeli nie znamy terenu lub mamy wątpliwość taka inwestycja może nam zagwarantować uchronienie przed osuwaniem się budynku, pękaniem jego konstrukcji a finalnie nawet katastrofą budowlaną. Jeżeli mamy już za sobą badania gruntu a następnie prawidłowo wykonane fundamenty możemy przystąpić do ich zabezpieczenia przed wodą gruntowa,wilgocią oraz nadmiernym ubytkiem ciepła. W tym celu wykonujemy izolację pionową, izolację poziomą fundamentów oraz termoizolację ścian.

Czym jest izolacja pionowa i pozioma fundamentów oraz termoizolacja ścian?

 

izolacja fundamnetow domu

 

Izolacja pionowa (hydroizolacja) ma za zadanie ochraniać ścianę fundamentową od strony gruntu czyli w miejscu styku fundamentu z ziemią przed wnikaniem wód gruntowych lub wilgoci.

Izolacja pozioma z reguły znajduję się w dwóch miejscach: pomiędzy ławą a ścianą fundamentową oraz na styku ściany fundamentowej i zewnętrznej ściany budynku 30 cm ponad gruntem. Jej zadaniem jest zabezpieczenie przed wilgocią, żeby nie dostawała się do wyższych partii ściany ze względu na efekt kapilarny. Polega on na tym, że woda która dotrze do muru zasysana jest w górę powodując zawilgocenie ścian, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów.

Poza hydroizolacją układa się również termoizolację która ma na celu zmniejszanie ubytku ciepła budynku.

Z czego wykonać izolację pionową?

Wykonanie izolacji zależy od rodzaju gruntu i warunków hydrologicznych. W zależności od tych czynników wyróżniamy:

 • lekką izolację przeciwwilgociową
 • średnią izolację przeciwwilgociową
 • ciężką izolację przeciwwilgociową

Produkty hydroizolacyjne możemy podzielić również ze względu na materiały z jakich są stworzone:

 • bitumiczne takie jak lepiki asfaltowe, papy, emulsje, polimerowo-bitumiczne masy uszczelniające.
 • mineralne (bentonity, mikrozaprawy)
 • z tworzyw sztucznych (folie, membrany, folie w płynie, powłoki żywiczne)

Izolacja lekka. Ma zastosowanie w przypadku gruntów niespoistych takich jak żwiry czy piaski, kiedy poziom wód gruntowych jest dość niski – najlepiej poniżej fundamentu. Chroni ścianę fundamentową przed wodami opadowymi i wilgocią zawartą w gruncie. Tego rodzaju izolację najczęściej wykonuje się z hydroizolacyjnych mas bitumicznych oraz mas na bazie polimerów.

Izolacja średnia. Stosujemy ją w przypadku gruntów spoistych (iły, gliny, łupki), kiedy poziom wód gruntowych może być wyższy niż najniżej położone części fundamentu. Zabezpiecza on ścianę fundamentową przed wodą napływającą z zewnątrz. Izolację taką wykonujemy z papy termozgrzewalnej, dwóch warstw papy z lepikiem.Wykorzystać też można różnego rodzaju powłoki żywiczne, membrany polietylenowe i folie.

Izolacja ciężka. Stosujemy ją kiedy budynek posadowiony będzie na gruntach spoistych czyli na gliniastych piaskach, glinie, ile – na gruntach które ze względu na swą strukturę długotrwale utrzymują wodę. Z tą izolacją mamy do czynienia w skrajnie trudnych warunkach wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie ścian fundamentowych przed wodą naporową, czyli taką która wywiera ciśnienie hydrostatyczne. W związku z tym izolacja musi spełniać wymóg 100% szczelności i wytrzymałości mechanicznej. W tego typu izolacjach stosuje się folie samoprzylepne lub papy samozgrzewalne. W trudniejszych sytuacjach wskazane jest zastosowanie kilku produktów do izolacji przeciwwodnej wraz z dodatkowym drenażem. Dobrym rozwiązaniem na mokre podłoże jest bentonit sodowy. Materiały bentonitowe wykonane są z iłu wulkanicznego, który chłonąc wodę pęcznieje i tworzy nieprzepuszczalny żel.

Z czego wykonać izolację poziomą?

 • papa to najczęściej wykorzystywany materiał hydroizolacyjny w tego w tego typu izolacji. Ma ona dużą wytrzymałość mechaniczną oraz dobrą elastyczność szczególnie ta wykonana na osnowie z włókna szklanego czy polipropylenu. Układa się ją w dwóch lub trzech warstwach na lepiku asfaltowym. W sprzedaży są też papy samoprzylepne oraz termozgrzewalne wykonane na nośnikach z włókniny poliestrowej które przy użyciu specjalnej nagrzewnicy spajają się z betonem.
 • masy bitumiczne wykonane na bazie asfaltu. Do szczególnie polecanych należy dysperbit. Dostępne sa również również abizol i izolbet.
 • folie płaskie z PCW o grubości do 2mm lub folię fundamentową moletowaną.
 • pod posadzki, podłogi bądź wylewki stosujemy izolację przeciwwilgociową z folii izolacyjnej PE.

Z czego wykonać termoizolację fundamentów?

Ochrona naszych fundamentów przed negatywnym działaniem wody lub wilgoci to nie wszystko, warto je także zabezpieczyć przed uciekającym ciepłem w głąb gruntu. Aby uniknąć takiego ryzyka dobrze jest wykonać izolację cieplną podłóg i ścian fundamentowych. Do najpopularniejszych a zarazem najtańszych materiałów stosowanych w tego typu termoizolacji jest styropian. Zaleca się użycie styropianu o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie np. EPS 100 lub 200, ponieważ grunt przylegający wywiera spory nacisk na ściany fundamentowe budynku.

Stosowane bywają również płyty z pianki poliuretanowej. Nieco droższym ale efektywniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie płyt z poliestyrenu ekstrudowanego XPS. Wyróżniają się one niższym współczynnikiem przenikania ciepła oraz są bardziej odporne na działanie wilgoci. Płyty takie mogą być wyposażone w rowki, które ułatwiają odprowadzenie wody docierającej do fundamentów. Płyty rowkowane osłania się warstwą geowłókniny, która zabezpiecza rowki przed zatykaniem. Izolację cieplną ścian fundamentowych należy wyprowadzić ponad powyżej poziom gruntu.

Zastosowanie ma też wełna mineralna ale tylko w przypadku fundamentowych ścian trójwarstwowych, gdy jest oddzielona od gruntu ścianą osłonową.

Podsumowanie

Warto więc pomyśleć o dobrej hydroizolacji na etapie rozpoczęcia prac budowlanych, ponieważ brak dobrej i prawidłowo wykonanej hydroizolacji fundamentów oraz ścian fundamentowych może być niezwykle kosztownym przedsięwzięciem. Źle izolowana ściana fundamentowa może stać się przekaźnikiem dla ciepła odprowadzanego z wnętrza domu w grunt. Wilgoć przedostająca się (zaciągana kapilarnie) z gruntu do naszych ścian wcześniej czy później doprowadzi do pęknięć przy wystąpieniu ujemnych temperatur, tworzenia się niebezpiecznych dla zdrowia grzybów i pleśni, utraty ciepła a także może osłabiać strukturę fundamentów.

Zapoznaj się z ofertą naszych produktów stosowanych przy budowie fundamentów. Posiadamy w sprzedaży:

 • izolacje powłokowe na bazie bitumów, cementu oraz maty bentonitowe.
 • hydroizolacjami fundamentów PC.
 •  styropian, posiada dobre właściwości ciepłochronne, często wykorzystywany jest do termoizolacji budynków.
 • płyty izolacyjne z mineralnej wełny szklanej.

Masz pytania?

Skorzystaj z formularza

chat icon

Masz pytania?

Skorzystaj z formularza i uzyskaj
odpowiedź.

close icon

Skontaktujemy się Tobą najszybciej jak to możliwe.


  sent icon

  Dziękujemy z kontakt,
  Twoja wiadomość została wysłana

  Skontaktujemy się z Toba najszybciej jak to tylko możliwe.

  Możesz również skontaktować się z nami
  w tradycyjny sposób zdzwoniąc do nas.

  89 541 07 33