Blog

Preparaty gruntujące - Hurtownia Miles Olsztyn

JAK PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE POD TYNK?

Jakość i trwałość tynków w głównej mierze zależą od starannego i właściwego przygotowania podłoża. Każde podłoże pod tynk powinno być równe, zapewniać dobrą przyczepność zaprawy oraz być dostatecznie sztywne i trwałe. Odpowiednie przygotowanie podłoża jest dość pracochłonne i zajmuje sporo czasu, ale dzięki temu możemy odpowiednio przygotować się do prac przygotowawczych.

Zanim chwycimy za pędzle i wałki, najpierw powinniśmy zbadać stan podłoża. Aby prawidłowo to ocenić analizujemy podłoże pod kątem czystości, nośności, stabilności, równości oraz chłonności.

Czystość podłoża

Każde podłoże przed rozpoczęciem robót tynkarskich należy oczyścić z brudu, kurzu, lakierów, farb, tłuszczu, pleśni, glonów i innych zanieczyszczeń. Luźne i słabo przylegające do podłoża elementy należy skuć. Dla lepszej przyczepności powierzchnię należy dobrze umyć i odtłuścić.

Sprawdzenie nośności

W przypadku długotrwale eksploatowanego tynku nośność możemy sprawdzić poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (np. śrubokrętem lub gwoździem). Gdy podłoże łatwo się rysuje i kruszy, to możemy uznać, że jest słabe. Jeśli podłoże trzyma się mocno i trudno je zarysować – jest mocne.

Nośność podłoża możemy również sprawdzić poprzez jego opukanie za pomocą młotka. W miejscu gdzie tynk ma znikomą przyczepność ze ścianą, podczas opukiwania będzie słychać głuchy odgłos. Jeśli mamy wątpliwości co do prawidłowej nośności podłoża, najbezpieczniej jest usunąć stare warstwy tynku.

Stabilność podłoża

Zazwyczaj dotyczy to podłoży z płyt gipsowo-kartonowych i drewnopochodnych. Należy zweryfikować, czy podłoże jest stabilne i czy nie ugina się. Najprostsza metoda oceny stabilności podłoża polega na ugięciu płyty pod wpływem nacisku ręki. Głębokość takiego ugięcia nie powinna być większa niż 1 mm. Zbyt cienkie podłoża pod wpływem naprężeń skurczowych mogą w przyszłości ulec odkształceniom.

Równość podłoża

Równość podłoża ma wpływ na zużycie zaprawy i estetykę wykonanego tynku. Czy podłoże jest dostatecznie równe możemy sprawdzić przy pomocy aluminiowej łaty o dł. 2mm. Łatę przykładamy w różne miejsce i sprawdzamy czy nie ma szpar większych niż 4-5mm. Jeśli występują takie nierówności, możemy użyć gotowych zapraw wyrównujących, dobranych do danego podłoża. Zaprawy te można stosować do wyrównania, korygowania, szpachlowania a także wypełniania szczelin i ubytków na podłożach mineralnych. Nadają się one do pracy z nierównościami podłoża od 3 do 15mm w jednej warstwie tynku.

Przy ubytkach większych – do 30 mm, używa się gotowej zaprawy szybko twardniejącej, która posiada dobrą przyczepność do każdego rodzaju podłoża, wyłączając podłoża drewniane. Aby zaprawa głęboko wniknęła w podłoże, należy poszerzyć istniejące w nim rysy i pęknięcia. Następnie należy podłoże pokropić wodą i nanieść pędzlem odpowiedni rodzaj gruntu.

Jeśli zachodzi potrzeba wyrównania większych powierzchni ścian lub sufitów, to najlepiej jest użyć do tego tradycyjnej zaprawy tynkarskiej, która likwiduje nierówności od 6 do 30 mm.

Chłonność podłoża

W przypadku podłoża, które będzie chłonęło zbyt dużą ilość wody, możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której nastąpi zbyt szybkie przenikanie wody z zaprawy tynkarskiej. W efekcie może to doprowadzić do zmniejszenia wytrzymałości, a także przyczepności zaprawy względem podłoża. Aby prawidłowo ocenić chłonność powierzchni podłoża najprostszym sposobem jest jego zwilżenie wodą i ocena szybkości jej wchłaniania. Jeśli ten proces następuje zbyt szybko, należy zastosować preparaty gruntujące, które ograniczają przenikanie wody.

W zależności od rodzaju podłoża stosujemy głęboko penetrujące emulsje gruntujące, które wnikają dobrze w suche podłoża a tym samym wzmacniają ściany i chronią przed wilgocią. Zabieg gruntowania należy należy powtarzać do momentu zredukowania chłonności.

Zaleca się odczekać co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem prac tynkarskich w nowych budynkach, ze względu na wysychanie spoin i osiadanie konstrukcji – od tego zależy trwałość powłoki. Zbyt szybkie nałożenie tynku na nowe powierzchnie będzie powodować pękanie powłok tynkarskich.

W naszej hurtowni zaopatrzysz się w wysokiej klasy produkty takie jak zaprawy tynkarskie i preparaty gruntujące firmy Mapei, niezbędne przy realizacji wszelkich prac z tynkiem.

Masz pytania?

Skorzystaj z formularza

chat icon

Masz pytania?

Skorzystaj z formularza i uzyskaj
odpowiedź.

close icon

Skontaktujemy się Tobą najszybciej jak to możliwe.


  sent icon

  Dziękujemy z kontakt,
  Twoja wiadomość została wysłana

  Skontaktujemy się z Toba najszybciej jak to tylko możliwe.

  Możesz również skontaktować się z nami
  w tradycyjny sposób zdzwoniąc do nas.

  89 541 07 33